วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำจิตอาสา30คนร่วมเก็บขยะริมหาดเขาล้อม สะกอม 

วันที่ 24 มกราคม 2562 อาจารย์พรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจำนวน 14 คนและนักศึกษาจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณหาดเขาล้อน ตำบลสะกอม  เวลา 13.30 น. โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธาน และมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก 

กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชายหาดให้สวยงาม  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเทพา และจะมีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกเดือน โดยจะมีหน่วยงานต่างๆเป็นเปลี่ยนเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป 

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้บุคลากรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจที่มีส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองให้สวยงามและได้ทำประโยชน์ต่อสาธารณะ สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป