นายแวอาแซ แวมามุ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และประธานอีม่าม อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมผู้นำศาสนาในพื้นที่ เดินทางมาร่วมให้กำลังใจคณะสงฆ์ และพี่น้องไทยพุทธ ที่วัดรัตนานุภาพ (วัดโคกโก) ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส