วันที่ 21 มกราคม 2561 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ และ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นประธานเปิดอบรมที่ปรึกษาชุมชน ในกิจกรรม Crafting Futures – Wanita ที่ห้อง 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เผยว่า ฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ British Council ประเทศไทย ร่วมกับฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา และ เครือข่าย Innovation Hub มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Crafting Futures – Wanita เป็นกิจกรรมอบรมที่ จัดขึ้นในวันที่ 21-25 มกราคม 2562 โดยมี ทีมนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกประเทศ ให้ความรู้ คำปรึกษาแก่ชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็นช่างฝีมือจักสานสตรีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยเริ่มจากกลุ่มวิสาหกิจชุมเพื่อสังคมวานีตา (WANITA) ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีปลายด้ามขวาน กว่า 56 ชุมชน เพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มต้องประสบปัญหาเรื่องตลาดที่จะรองรับสินค้า การขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความต้องการของลูกค้า การไม่ชำนาญของผู้ผลิต และปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน

“การอบรมครั้งนี้เราอยากเข้าไปช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหา ยกระดับสินค้าของชุมชนไปสู่ตลาดสากล รวมถึงสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างคุณค่าให้สินค้าในชุมชน กลายเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ไปสู่ลูกหลานต่อไปด้วย”

นางสาวอามีเนาะห์ หะยีมะแซ วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมวานีตา เผยว่า กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมวานีตาเกิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่า ควรมีการสร้างพื้นที่ในการสื่อสารที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงสินค้าที่มาจากกลุ่มอาชีพผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

วานีตา คือ แบรนด์สินค้าอาหารแปรรูป เครื่องอุปโภคและสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มอาชีพผู้หญิงจำนวน 56 กลุ่ม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า 100 ชนิด อาทิ กล้วยหินกรอบแก้ว , ผ้าปาเต๊ะ Saloma , ซองใส่แฮนดี้ไดรฟ์ , เข็มกลัดปักมือ

“วันนี้เราได้เรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบมืออาชีพ ทึ่งตรงที่ว่าทุกคนต่างตั้งใจกับการออกแบบสินค้าแต่ละชิ้น ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสินค้าที่มีไอเดียสวย ๆ มีการออกแบบที่น่าทึ่ง ทำไมถึงมีราคาแพง”

นางสาวอามีเนาะห์ กล่าวว่า สินค้าบางชิ้นอาจดูธรรมดา แต่นักออกแบบชาวต่างชาติได้ใส่เรื่องราวลงไปในสินค้า ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเอง สินค้าจึงมีราคาสูงขึ้น ตนได้เรียนรู้การสร้างไอเดียตรงนั้น และตั้งใจนำไปต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์วานีตาต่อไป