นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา จัดกิจกรรมดี ๆ “ชวนจิบชา หาความรู้” เพื่อสร้างสังคม SME ที่มีคุณภาพ

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00-15.30 น. ณ 8080 คาเฟ่ ถนนสามชัย อ.หาดใหญ่

โดยบรรยายพิเศษ “อุทยานวิทย์ฯ เพื่อนคู่คิด สร้าง sme ให้สําเร็จด้วยนวัตกรรม” ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ขอเชิญชวนเพื่อน SME ร่วมจิบชายามบ่าย ได้ความรู้ คู่มิตรภาพ ลงทะเบียน ท่านละ 168 บาท
บริการเครื่องดื่ม 1 แก้ว และอาหารว่าง

สมัครได้ที่คิวอาร์โค้ด