“พิชัย จงไพรัตน์” หรือ “คุณฟุก” ประธาน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้ มีบทบาททางสังคมธุรกิจมากขึ้น พร้อมกับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์พัฒนาธุรกิจส่วนตัว จนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย

สำนักข่าว สงขลาทูเดย์ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณฟุก เกี่ยวกับทิศทางขับเคลื่อน SMEs จังหวัดสงขลา ได้ข้อมูลว่า ภารกิจสำคัญคือต้องการที่จะพัฒนา SMEs ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ในการประกอบการเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายพัฒนาด้านองค์ความรู้และความร่วมมือกับทุกระดับ

“SMEs มีส่วนสร้าง GDP ให้กับประเทศมากกว่า 40% โดยมีกิจการของผู้ประกอบการมากกว่า 95%” ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาสมาชิกทุกมิติ จะเน้นในเรื่องของ “การค้าออนไลน์” เพื่อหาช่องทางการตลาดให้กว้างขึ้น

“ทางรอดของ SMEs คือการสร้างนวัตกรรม” คุณฟุก มองว่าไม่ใช่ทุก SME ต้องมีนวัตกรรม แต่ต้องรักษาเอกลักษณ์ความแตกต่าง อาจจะแตกต่างทางด้านนวัตกรรม เอกลักษณ์พื้นถิ่นหรือเสน่ห์ของ SMEs ปัจจุบันนวัตกรรม คือการสร้างอะไรให้แตกต่าง คิดอย่างไรให้ตอบโจทย์

ปัจจุบันประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง, ผู้ผลิตสินค้าสุขภาพ, ผู้ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยรั้วไฟฟ้า และธุรกิจแอพพลิเคชั่น PlusPoint รวบรวม SME เข้ามาในเครือข่ายเดียวกัน และยังมีธุรกิจให้คำปรึกษาจัดฝึกอบรมด้านธุรกิจ ในฐานะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่หลากหลายทำให้เห็นมุมมองที่เชื่อมโยงกัน