‘SME Shop’ สินค้าคุณภาพ คัดเลือกผู้ประกอบการชายแดนใต้

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา คัดเลือกผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จeหน่ายสินค้าคุณภาพ “SME Shop” เปิดโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาด

          นายพิชัย พงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้ กล่าวว่า SME Shop หนึ่งในชุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการโดยสมาพันธ์ฯ ด้วยแนวคิดการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมาวางในช่องทางจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า ดำเนินการโดยเอสเอ็มอีของแต่ละจังหวัด
สำหรับ SME Shop ของจังหวัดสงขลา เน้นทำการตลาดผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมาเลเซีย, SME Trader (ผู้ค้า) และเครือข่ายสมาพันธ์ SME ทั่วประเทศ

ในเฟสแรกได้คัดเลือกกลุ่มสินค้าเพื่อจำหน่าย ดังต่อไปนี้ สินค้าเกษตรแปรรูป, สินค้าเพื่อสุขภาพ, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องประดับร่างกาย และสินค้านวัตกรรม ซึ่งขณะนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งรูปสินค้า รายละเอียด พร้อมทั้งใบราคา มาที่อีเมล CoWorkingSME27@gmail.com ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 เพื่อพิจารณาคัดเลือก และติดต่อกลับไป

โครงการนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ โดย SME Shop ผนึกกำลังกับ 7 วันมหัศจรรย์สงขลา นำนักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดสงขลา และแวะเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการ ซึ่งเปิดดำเนินการปลายเดือนมีนาคม 2562

        “SME Shop ที่เดียวช้อปสินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดสงขลาและ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา จัดกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มต้นในปี 2562” นายพิชัย กล่าว และว่า

นอกจากนั้นในวันที่ 23 มี.ค. 62 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดเจรจาธุรกิจ Business Matching สสป.ลาว, กัมพูชา และมาเลเซีย ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครและจัดส่งเอกสารโปรไฟล์กิจการสินค้า และเอกสารประกอบที่ยืยันคุณภสำและมาตรฐาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

พร้อมทั้งเปิดให้เยี่ยมชม SME Shop ในจังหวัดสงขลา เพื่อให้เห็นสินค้าคุณภาพ และสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่าย ทางสมาพันธ์ฯ ยินดีให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้เจรจากันโดยตรง
           “สมาพันธ์ฯ อยากเห็นผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้น”