“ปลัดอดิศักดิ์” หนุ่มบ้านพรุ กับบทบาทการทำหน้าที่ “รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ” 1 ปีที่ผ่านมา กับก้าวต่อไปของเมือง! 

คุ้นหน้าคุ้นตากันดี ในหมู่นักการเมือง เจ้าหน้าที่ และข้าราชการท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา สําหรับ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นอกจากจะทําหน้าที่ปลัดเทศบาลแล้ว ยังมีบทบาทในตําแหน่ง “รักษาการนายกเทศมนตรี เมืองบ้านพรุ” หลังจากที่ นพ.วรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล ได้ลาออกจากตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560

กว่า 1 ปีแล้ว ที่ “ปลัดอดิศักดิ์” ทําหน้าที่ “รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ” ซึ่งเป็น บ้านเกิดของเขาเองด้วย ฉบับนี้ “ภาคใต้โฟกัส” มี โอกาสสอบถามถึงการบริหารงานที่ผ่านมา

“ผมเป็นคนบ้านพรุตั้งแต่กําเนิด ตั้งใจจะพัฒนาบ้านเกิดให้ดียิ่งขึ้น”

รักษาการนายกฯ บ้านพรุ กล่าว และว่า การบริหารงานส่วนใหญ่จะใช้หลักการมีส่วน ร่วมของประชาชน และการที่เป็นคนในพื้นที่เมื่อเกิด เหตุการณ์ต่างๆ ก็สามารถไปช่วยชาวบ้านได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเช้าของทุกวัน หากมีโอกาสจะลงสํารวจพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และ ระบบสาธารณูปโภค ก่อนที่จะเข้าสํานักงาน หากชาวบ้านเดือน ร้อนก็จะประสานให้หน่วยงานมาแก้ไข

ส่วนทิศทางการพัฒนาปี 2562 นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า เป็นไปตามกรอบภารกิจของเทศบาล ซึ่งอาจเหมือนกันและคล้าย ๆ กันทุกแห่ง ขณะเดียวกัน ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโครงการต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนเสนอมาวิเคราะห์โดยเน้นให้ เมืองบ้านพรุเป็นเมืองที่อยู่ น่าอาศัยมีความเพรียบพร้อม

“วิสัยทัศน์ของบ้านพรุคือ เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้ม แข็ง ใช้มาต่อเนื่องเพื่อจะทําให้เมืองมีความน่าอยู่”

ต่อข้อถามเรื่องอุปสรรคในการบริหารงานเทศบาลฯใน สถานการณ์การเมืองในพื้นที่ที่ขัดแย้ง และมีการเปิดตัวว่าที่ผู้ สมัครชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุครั้งหน้าหลาย คน นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า แม้ขณะนี้สมาชิกเทศบาลฯ ได้แยก เป็นเครือข่ายเป็น 3 ทีม แต่ตนยังทํางานได้ ไม่มีปัญหาอะไร เพราะให้เกียรติทุกคน จึงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้

ติดตามอ่านฉบับเต็ม : หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

ขอบคุณภาพ : adisak.rattana