สงขลา – สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา คัดเลือกผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ SME Shop เปิดโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาด

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้  กล่าวว่า SME Shop หนึ่งในชุดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ซึ่งดำเนินการโดยสมาพันธ์ฯ ด้วยแนวคิดการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยนำสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมาวางในช่องทางจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า ดำเนินการโดยเอสเอ็มอีของแต่ละจังหวัด

สำหรับ SME Shop ของจังหวัดสงขลา เน้นทำการตลาดผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมาเลเซีย, SME Trader (ผู้ค้า) และเครือข่ายสมาพันธ์ SME ทั่วประเทศ

กลุ่มสินค้าที่คัดเลือกเพื่อจำหน่ายในเฟสแรก คือ กลุ่มสินค้าที่จะคัดเลือกเพื่อจำหน่าย ดังต่อไปนี้ สินค้าเกษตรแปรรูป, สินค้าเพื่อสุขภาพ, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องประดับร่างกาย และสินค้านวัตกรรม

ขณะนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งรูปสินค้า รายละเอียด พร้อมทั้งใบราคา มาที่อีเมล CoWorkingSME27@gmail.com ภายใน วันที่ 31 ม.ค. 62 เพื่อพิจารณาคัดเลือก และติดต่อกลับไป

“SME Shop ที่เดียวช้อปสินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดสงขลา และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สงขลา จัดกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มต้นในปี 2562”

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส