“ชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ”  หรือ “โชค” ประธาน Biz Club จังหวัดสงขลา และกรรมการฝ่ายบริการสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา กล่าวถึง เครือข่าย Biz Club ว่า ปัจจุบันมีทั้งหมด 77 จังหวัด ๆ ละ 1 เครือข่าย ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์จัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้นักธุรกิจเชื่อมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลาย ๆ รูปแบบ

ปัจจุบันนักธุรกิจพยายามมองหาสิ่งดี ๆ ที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ เพราะยุคสมัยเปลี่ยน แต่การเปลี่ยนแปลงถ้ามองในมุมกลับ ธุรกิจขนาดเล็กจะดีขึ้น จึงเป็นพันธกิจของ Biz Club ที่จะส่งเสริมสมาชิกเข้าถึงองค์ความรู้ เข้าใจในเรื่องการปรับตัว และปรับเปลี่ยนสู่ดิจิตอล 4.0

“ผมรับตำแหน่งได้ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เปิดตัวเครือข่าย Biz Club ขับเคลื่อนจัดกิจกรรม หาข้อมูลของหน่วยงาน และโครงการดี ๆ ถ่ายทอดสู่สมาชิก”

นายชีวนันต์ เล่าให้ สำนักข่าว สงขลาทูเดย์ ฟังว่า กำลังทำธุรกิจสมูธ แพค จำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด และโรงงานผลิตขนมจากข้าวสังข์หยด แบรนด์ “Krispy Brown” โดยใช้ข้าวสังข์หยดออแกนิค เน้นเรื่องสุขภาพ

และยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานผลิต เนื่องจากตนได้ซื้อข้าวสังข์หยดออแกนิคจากจังหวัดพัทลุง เพราะอยากช่วยชาวนาไทย ทำให้เพิ่มมูลค่าให้ชาวนาได้ และร่วมช่วยกันทั้งสองฝ่าย ทำให้ข่าวนี้ไปถึงหน่วยงาน ท่านก็ลงมาเยี่ยมชาวนาที่พัทลุง และอยากมาที่โรงงานด้วย ถือเป็นโอกาสดีที่และรู้สึกเป็นเกียรติมาก

“จะขยายพื้นที่จำหน่ายเครื่องจักรไปภาคกลาง ภาคใต้กำลังซื้อมีน้อย ส่วนขนมจะเน้นคุณค่าข้าวสังข์หยด พร้อมเพิ่มเรื่องสุขภาพมากขึ้น และรุกตลาด ออนไลน์ เพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่า” นายชีวนันต์ กล่าว