จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มสีเหลืองที่ต้องเฝ้าระวังสูง จากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ด้านผู้ว่าฯพัทลุง ขอความร่วมมือทุกคนเข้าพื้นที่จังหวัดพัทลุงต้องผ่านด่านจุดคัดกรองระหว่างจังหวัดเริ่มพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง จนกว่าสถานการจะคลี่คลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ยังมีการแพร่บาดและยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ และอยู่ในกลุ่มสีเหลืองที่ต้องเฝ้าระวังสูงจากการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นทางจังหวัดพัทลุงจึงออกมาตรการเข้มสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือผู้เดินทางเข้าจังหวัดพัทลุง ที่มาจากจังหวัดควบคมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด และจังหวัดควบคุมสูง 23 จังหวัด (รวม 28 จังหวัด) ให้กักตัวเอง 14 วัน โดยกรอกแบบข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน” THAI Q M ” แล้วไปรายงานตัวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ หรือประธานชุมชน (กรณีเขตเทศบาล) และกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ โดยจะมีจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. เข้าไปดูแลตลอดระยะเวลา 14 วัน และขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโดอย่างเคร่งครัด

และในวันพรุ่งนี้จังหวัดพัทลุงจะเริ่มดีเดย์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ อย่าเข้มงวดตลอดเวลา 24 ชั่วโมงบนเส้นทางสายหลัก 3 ด่าน ได้แก่ด่านจุดคัดกรอง อำเภอป่าพะยอม เส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณหน่วยบริการประชาชนตู้ยามบ้านห้วยกรวด อำเภอศรีนครินทร์ เส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดตรัง บริเวณหน่วยบริการประชาชนตู้ยามบ้านนาวง และอำเภอป่าบอนเส้นทางขาเข้ามาจากจังหวัดสงขลา บริเวณเขตรอยต่อบ้านพรุพ้อ ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงทุกรายต้องผ่านการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และหากพบว่าเดินทางมาจากพื้นที่ควบคมสูงสุดและเข้มงวดและจังหวัดควบคุมสูงต้องถูกกักตัว 14 วันทันที่
ทางด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจังหวัดพัทลุงจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดีเดย์ตั้งด่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ อย่าเข้มงวดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จึงขอความร่วมให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าจังหวัดพัทลุงหรือเดินทางผ่านจังหวัดพัทลุงนั้น ได้ผ่านด่านจุดคัดกรองซึ่งการเดินทางอาจจะติดขัดบางบนถนน แต่ขอให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดพัทลุงอย่างเข้มงวดเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง