ม.อ. รุกช่วยเหลือน้ำท่วมในจังหวัดปัตตานี
บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 


10 มกราคม 2564 สำหรับการเตรียมความพร้อมของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จะมีการเดินทางลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปัตตานีโดยเริ่มออกเดินทางจาก ม.อ.หาดใหญ่ เวลา 10:00 น. ของวันพรุ่งนี้ 11 ม.ค. 64 โดยมีการจัดเตรียมสิ่งของจะนำไปมอบให้เพิ่มขึ้นโดยจะมีประมาณ 1,000 ถุง โดยจะมอบให้กับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

และทางอาจารย์สุพจน์ได้ชิดข้อมูลเมื่อสักครู่พบว่าตอนนี้ระดับน้ำในเขตเทศบาลปัตตานี ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะถนนมะกรูดมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขอยืนยันว่าตอนนี้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ส่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นบุคลากรของทางกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ในส่วนของเป็นนิสิตนักศึกษา จะเป็นการช่วยแพ็คสิ่งของ ที่จัดเตรียมเพื่อมอบให้กับทางผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งในการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่

โดยสิ่งของที่จะนำไปมอบให้ เป็นในส่วนของถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้ง ปลากระป๋อง
โดยจะมีการส่งมอบให้กับ ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คือกองพัฒนานักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยทางนั้น และในขั้นตอนของการแจกจ่ายทางวิทยาเขตปัตตานีแจกจ่ายสิ่งของที่มอบให้เพื่อนจากจะรู้เรื่องของสภาพพื้นที่และเหตุการณ์ในช่วงนี้มากกว่า