วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 ที่ สำนักงาน นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายถาวร เสนเนียม) พร้อมด้วยนายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลาและคณะ นายคำรณ สินธูระหัฐ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม นายณลิต พรหมมา ปลัด อบต.เกาะยอ และตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และการป้องกันอันตรายของประขาชนผู้ใช้ถนน กรณีอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม ใส่รถประชาชนที่สัญจรและกัดขวางเส้นทางจราจรสาย 408 ในพื้นที่ตำบลเกาะยอ ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักของภาคใต้ เชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลาสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้….

โดยที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มทับรถทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายถึง 2 ครั้ง นายเจือจึงได้เรียกประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการป้องกันอันตรายและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางการไฟฟ้าจะเร่งสำรวจเพื่อออกแบบระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลเกาะยอทั้งหมด โดยเฉพาะจุดเสียงบริเวณ หน้าสถาบันทักษิณคดีศึกษา และหน้าป้อมตำรวจเกาะยอ ซึ่งเป็นจุดที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านถนน ซึ่งจะมีการออกแบบให้นำสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนมากขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณ แขวงการทางสงขลา และนายเจือ ราชสีห์ และอบต.เกาะยอ ที่ได้อำนวยความสะดวกและเข้ามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 นี้อย่างแน่นอน”

แต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา จะเร่งเสริมความแข็งแรงของเสาไฟฟ้าแรงสูงในบริเวณที่เกิดปัญหาก่อน