ตรัง : อาชีพเสริมสร้างรายได้ รับจ้างส่งปิ่นโตอาหารเจตามบ้านเรือน ช่วงงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง

บรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรัง ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้ลงทะเบียนเพื่อรับอาหารเจจากทางศาลเจ้า ไปรับประทานวันละ 3 มื้อ คือ มื้อเช้า กลางวัน และเย็น ทั้งนี้ การผูกปิ่นโตอาหารเจกับทางศาลเจ้า ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ให้กับครอบครัวผู้ร่วมถือศีลกินเจเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผูกปิ่นโตกับศาลเจ้า เฉลี่ยค่าอาหารต่อวันอยู่ที่ประมาณ 45 บาท

ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมผูกปิ่นโตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีอาชีพเสริมรายได้แก่ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คือ อาชีพรับจ้างส่งปิ่นโตอาหารเจตามบ้านเรือนและร้านค้าต่าง ๆ

จากการสอบถามผู้ประกอบอาชีพเสริมรายได้รับจ้างส่งปิ่นโตอาหารเจ ทราบว่า ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจทุกปี อาชีพรับจ้างส่งปิ่นโตอาหารเจตามบ้านเรือน จะช่วยให้มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน เฉลี่ยวันละ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนของปิ่นโตที่รับจ้างว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งแต่ละรายจะรับจ้างส่งอยู่ที่คนละประมาณ 10-20 เถา

ผู้สื่อข่าว : สายชล ธรรมกุล ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต แหล่งที่มา : สวท.ตรัง