ประกาศราชกิจจาฯ แล้ว. โดยนายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจ พ.ร.ก.   ฉุกเฉิน ออกคำสั่ง 8 ข้อ โดยมีการกำหนด สั่งปิดห้าม-ตรวจเข้มการเดินทางข้ามจังหวัด เริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้าของวันนี้(4ม.ค.64) เนื่องจากมีการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้าง และกระจายไปในหลายพื้นที่แล้วในขณะนี้