นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้า กล่าวถึงการทำงานร่วมกันและความคาดหวังต่อ นายก อบจ.สงขลา คนใหม่ว่า ก่อนการเลือกตั้ง คณะกรรมกาาร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา(กกร.) ได้เชิญ ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ และพันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล มาแสดงวิสัยทัศน์ โดยทางภาคเอกชน อยากให้ว่าที่ นายก อบจ.สงขลา ทำอะไรบ้าง ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ มาร่วมกันอย่างคึกคัก และได้แสดงความคิดเห็นกับทั้ง 2 ท่าน ได้ทำบันทึกเรียบร้อย

 

โดยต้องการให้ว่าที่นายกอบจ.สงขลา ช่วยทำให้จังหวัดสงขลาของเรามีการพัฒนาทุกด้าน เพราะเราว่างเว้นนายกอบจ.สงขลา มาหลายปี ทำให้การขับเคลื่อนขาดไป เช่น ในเรื่องสาธารณูปโภค เรื่อง การสร้างวงแหวน ซึ่งอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจ การจราจรค่อนข้างคับคั่ง ช่วงที่ผ่านมาขนาดยังไม่มีคนจากประเทศมาเลเซียเข้ามา แต่ก็มีการจราจรที่คับคั่ง ดังนั้น ควรที่จะมีถนนวงแหวน ที่จะช่วยลดปัญหาการจราจร

“เรื่องแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองหาดใหญ่ ว่าที่นายก อบจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ ที่นำเสนอสกายวอล์ค ทางหอการค้าจังหวัดสงขลา นำเสนอทางเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าควรที่จะสร้าง สกายวอล์ค ที่เขาคอหงส์ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่” ประธานหอการค้าสงขลา กล่าว และว่า

การจัดอีเว้นท์ใหญ่ๆ ได้นำเสนอไปว่า กิจกรรมงานวิ่งจะเชิญบริษัทไมซ์ซิตี้ มาจัดงานวิ่งหาดใหญ่ 21 กิโลเมตร ซึ่งตนได้รับเชิญไปดูการจัดงานวิ่งที่บางแสน จ.ขลบุรี ได้เห็นนักวิ่งที่เข้าร่วมงาน 12,000 คน ส่งผลให้ห้องพักโรงแรมของบางแสนเต็มไปหมด บางแห่งต้องทะลักไปจนถึงจังหวัดชลบุรี นั่นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักวิ่งจะมีกำลังซื้อมาก และมีการพักค้างแรม 2 คืน ถ้าหากว่าสามารถดึงงานแบบนี้มาจัดที่หาดใหญ่ได้ ก็เชื่อมั่นว่าจะมีกิจกรรมที่เป็นดีอย่างหนึ่ง

“รายละเอียดตรงนี้ จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกับสมาคมโรงแรม รวมถึงนายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และสมาพันธ์การท่องเที่ยวฯ ต้องช่วยกัน แค่ภาคเอกชนไม่สามารถเอาอยู่ ต้องดึงภาครัฐเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” นายกวิศพงษ์ กล่าว