วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง SEA SUN ชั้น LG อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง PSU COVID-19 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส และไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมใช้เชิงพาณิชย์ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทพันธมิตร


โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ประธานกรรมาธิการบริหารงานราชการแผ่นดินและคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยภาคเอกชน

โดยชุดทดสอบมีประสิทธิภาพในการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ได้อย่างแม่นยำโดยใช้เวลารวดเร็วเพียงแค่ 10-15 นาที และเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA เป็นเครื่องที่ใช้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง นั่นคือกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์ ซึ่งมีความสามารถในการฆ่าเชื้อไวรัสสูงกว่าแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อได้ในทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ จากผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอีกนวัตกรรมของคนไทยที่จะมาร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid 19