รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 12.00น.
– ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 0 คน
– ผู้ป่วยติดเชื้อ(รอการยืนยัน) 1 คน

***********************************************
“ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”
😷 ป้องกันตัวเองสำคัญที่สุด
✅ ใส่หน้ากากอนามัย
✅ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า จมูก ตา
✅ ไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด
✅ ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร

⛔️ ในกรณีที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 😃 แต่ไม่มีอาการ 💪 ควรปฏิบัติ ดังนี้
🏠 กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เลี่ยงที่สาธารณะ/ชุมชน
😷 ใส่หน้ากากและล้างมือ
👨🏼‍🦳 หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง
🤒 วัดไข้และสังเกตอาการทุกวัน