วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.สงขลา ได้จัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจ8 เมืองหลักในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยมี พ.อ.สุรชัย เชยกลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน การข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.สงขลาเป็นประธาน

การซักซ้อมได้จำลองเหตุการณ์คนร้ายลอบเข้ามาวางระเบิดคาร์บอมในโรงแรมกลางเมืองหาดใหญ่ โดยวางระเบิดไว้ในรถยนต์กระบะ 1 ลูกและขึ้นไปวางไว้บริเวณสระน้ำชั้น 7 ของโรงแรมอีก 1 ลูก และในรถกระบะกู้ได้แต่บนชั้น 7 ได้เกิดระเบิดขึ้น ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นและมีผู้บาดเจ็บและผู้ที่ติดอยู่บนโรงแรม

โดยแผนซักซ้อมที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ อีโอดี เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่พยาบาลได้ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ พร้อมรับสถานการณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้น