วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายเสน่ห์ รักวงค์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา(กกต.) ได้กล่าวสรุปภาพรวมการเลือกตั้งนายกอบจ.สงขลาและส.อบจ.สงขลา ทั้ง 36 เขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ มีผู้มาใช้สิทธิ์ 715,674 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 1,064,160 คน คิดเป็น 67.22 % จากที่ตั้งเป้าเอาประมาณ 70% ซึ่งมีจำนวนผู้มาใข้สิทธิ์สูงกว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.สงขลาทุกครั้งที่ผ่านมา

 

สำหรับเรื่องร้องเรียน กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว 8 เรื่อง โดยแยกเป็นการร้องเรียนก่อนวันเลือกตั้ง 6 เรื่อง และร้องเรียนเพิ่มหลังจากวันเลือกตั้งอีก 2 เรื่อง

“ขณะนี้คณะกรรมการไตร่สวนกำลังเร่งดำเนินการการไตร่สวน”นายเสน่ห์ กล่าว และว่า


จากกรณีดังกล่าว ส่งผลให้การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งว่าที่นายก อบจ. สงขลา คนที่ 6 ซึ่งว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ เป็นผู้ได้คะแนนในการเลือกตั้งสูงสุดนั้น ตามกฎหมายหากไม่มีเรื่องเรื่องคัดค้านจะประกาศภายใน 30 วัน แต่หากมีการร้องเรียนคัดค้าน จะยืดระยะเวลาออกไปเป็น 60 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้