มาตรการการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 จังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวสงขลาปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรค COVID-19