รายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการการเลือกตั้งนายก อบจ.พังงา วันนี้(20 ธค.)เวลา 21.00 น.ปรากฎว่า เบอร์ 2 สจ.คม นายธนาธิป ทองเจิม กลุ่มร่วมสร้างพังงา เจ้าของสโลแกน”มาเพื่อพัฒนา ไม่ได้มาหาผลประโยชน์” มีคะแนนนำในหลายอำเภอ คาดว่าจะมีคะแนนนำเบอร์ 3 โกหลี่ นายบำรุง ปิยนามวาณิช กลุ่มร่วมพัฒนาพังงา อดีตนายก อบจ.พังงา 3 สมัย(คะแนนอย่างเป็นทางการจะนำเสนออีกครั้งหนึ่ง)
สำหรับ สจ.คม นายธราธิป ทองเจิม ปัจจุบันอายุ 51 ปี อดีต สจ.หลายสมัย ประธานสภา และรองนายก อบจ.หลายสมัย จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก ม.ขอนแก่น
ทีมผู้บริหารกลุ่มร่วมสร้างพังงา ประกอบด้วย
ดร.ประจวบ แก้วเขียว อดีต ผอ.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต นายจารุวัฒน์ ตันสกุล อดีตรองประธานสภา อบจ.พังงา นายบรรพต ตันติเพชราภรณ์ นักธุรกิจ นายนพดล สุทธิการ(บังดล)อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.พังงา นายจิระศักดิ์ พ่วงจิตร(โก้ช้าง) อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลท้ายเหมือง นายสุจินต์ อมตพันธ์ อดีต ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต และนายธวัชชัย เนียมนาค(สจ.เอียด) อดีต ส.อบจ.เขต อ.คุระบุรี

#ภาพ/ข่าว บัดดี้เรดิโอ แชนแนล