นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อม นายสราวุธ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ.ตรัง ณ หน่วยที่โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว เทศบาลนครตรัง หน่วยที่โรงเรียนเพาะปัญญา หมู่ 5 ต.นาโยงใต้ และหน่วยที่วัดน้ำผุดใต้ หมู่ 1 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในวันนี้ 20 ธันวาคม เป็นวันที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดตรังทุกท่านออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ โดยหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมไปคือ บัตรประจำตัวประชาชน และขอให้เฝ้าระวังในเรื่องโควิด เตรียมหน้ากากอนามัยมายังหน่วยที่ท่านมีสิทธิ์มีรายชื่อในการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้ตั้งเป้าในครั้งนี้ไว้คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พร้อมได้เน้นย้ำข้าราชการในการประชุมกรมการจังหวัดและได้เน้นย้ำข้าราชการ รวมถึงได้พูดในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้วางตัวเป็นกลาง ซึ่งการไม่วางตัวเป็นกลางเป็นการกระทำผิดวินัย และได้ตรวจสอบ พยายามเน้นย้ำในทุกกรณีที่ข้าราชการมีการประชุมข้าราชการอยู่

สำหรับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตอนนี้มีบางอำเภอได้แจ้งเข้ามาและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหลังจากที่ไปตรวจสอบยังไม่พบกรณีผู้กระทำในการเลือกตั้ง