ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากร ม.อ. “ลด” และ “เลิก” ใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นแบบอย่างหน่วยงานราชการปลอดถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม

รณรงค์ให้ใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จำเป็น หรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤตโลกร้อน” และ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” โดยเริ่มรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และแก้วน้ำพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป นำร่องโดยบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่