ที่ร้าน Red House Farm ถ.ศรีตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดร้านจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร Red House Farm พร้อมเดินเยี่ยมชมสินค้าภายในร้าน สำหรับ Red House Farm ของ บริษัทวู้ดเวอร์ค ที่ได้ทุ่มงบลงทุนกว่า 20 ร้าน พัฒนาที่ดินเนื้อที่ 9 ไร่ กลางเมืองตรัง พัฒนาเป็นแปลงเกษตรและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร

โดยมีนายวิถี สุพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวู้ดเวอร์ค จำกัด กล่าวว่า จุดเริ่มของการทำเกษตรในครั้งนี้ เกิดจากความต้องการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการแปรรูปไม้ยางพารา นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุทางการเกษตร เช่น การนำขี้เลื่อยไปพัฒนาเป็นก้อนเห็ด การนำปีกไม้ไปใช้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล

การนำเศษดินจากไม้ยางไปพัฒนาต่อเป็นปุ๋ยต่างๆ ซึ่งต่อมาได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จากนั้นจึงมีแนวคิดที่จะทำการเกษตรแบบครบวงจร โดยเน้นความปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีหรือสารพิษในการกำจัดวัชพืช โดยในอนาคตจะพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์ แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่าย ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดถังเช่า เห็ดฟาง เห็ดมิวกี้

ส่วนผักสด ได้แก่ กรีนโอ๊ค ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก บัตเตอร์เฮดและอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำผักผลไม้สกัดเย็น น้ำเห็ดสกัดเย็น เป็นต้น และ สิ่งที่ทางบริษัท วู้ดเวิร์ค จำกัด อยากเห็นในอนาคต คือเห็นคนตรังได้มีอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษเจือปน และทางบริษัทฯกำลังผลักดันให้สินค้าเกษตรอย่าง ผักต่างๆ ในจังหวัดตรังเป็นผักที่ปลอดภัย


นอกจากนี้จุดเด่นที่สำคัญที่หลายคนให้ความสนใจ ก็คืออาคารของร้านที่สร้างด้วยไม้ยางพาราทั้งหลัง ซึ่งมีทนทาน แข็งแรง และความสวยงามไม่แพ้ไม้ชนิดอื่นๆ โดยในอนาคต ร้าน Red House Farm จะขยายต่อเปิดเป็นร้านกาแฟ ให้นักท่องเที่ยวมานั่งทานกาแฟ และเป็นสถานที่เช็คอินอีกที่หนึ่งของจังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจะนัดให้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร งานแอนด์แมท และผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนตรัง