16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4


โดยมีตัวแทนจากทางภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม เรื่องของการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 การลดค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม โครงการศึกษาออกแบบพัฒนาพื้นที่แหลมสนอ่อน ,พื้นที่หาดชลาทัศน์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนลพบุรีราเมศวร์ (หมายเลข 414)

การตรียมข้อเสนอโครงการ/แผนงานสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และการให้ความสำคัญและติดตามในเรื่องของการสร้างถนนและการเวียนคืนที่ดิน และในการประชุมมีการเสนอในจังหวัดสงขลาจัดซีเกมส์ เพราะจังหวัดสงขลามีความพร้อมในหลายๆด้าน อีกทั้งสงขลายังเป็นเมืองเก่าและเมืองไมซ์ซิตี้