วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายเจือ กิ้มอั้น นายกเทศมนตรีตำบลพะวงพร้อมด้วยคณะทำงานนายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายถาวร เสนเนียม) ลงพื้นที่บริเวณ ม.1 บ้านบางดาน ต.พะวง อ.เมืองสงขลา เพื่อร่วมประชุมชี้แจงถึงโครงการก่อสร้างถนนในเขตทางรถไฟระหว่าง ม.1 บ้านบางดาน เชื่อมต่อกับ ม.2 บ้านน้ำกระจาย โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงพร้อมกับร่วมลงชื่อเพื่อสนันสนุนโครงการกว่า 200 คน….

สำหรับถนนเส้นดังกล่าวมีระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มีชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อและหากเป็นช่วงฤดูแล้งจะเป็นฝุ่น สร้างความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านที่สัญจรไปมานานหลายปี ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลพะวงไม่สามารถเข้ามาดำเนินทำถนนเพื่อแก้ปัญหาให้กับขาวบ้านได้ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวอยู่ในเขตรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศ…

จนกระทั้งวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้อนุญาตให้เทศบาลตำบลพะวงดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันติก ในเขตทางรถไฟ เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนและอำนวยความสะดวกรวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้มากขึ้น…..

นายเจือ กิ้มอั้น นายกเทศมนตรีตำบลพะวง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทางเทศบาลฯได้รับการร้องเรียนถึงความเดือนร้อนของชาวบ้านมาตลอดแต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องจ้อกฎหมายทางเทศบาลฯจึงไม่สามารถทำได้ แต่ขณะเดียวกันทางเทศบาลฯได้พยายามประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รับการช่วยเหลือจากนายเจือ ราชสีห์ เลขานุการ รมช.คมนาคม จนกระทั้งการรถไฟแห่งประเทศได้อนุญาตให้ทางเทศบาลฯใช้พื้นที่โดยให้เทศบาลฯจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหนือพื้นดินไส้กับการรถไฟ มีกำหนดอายุสัญญาครั้งละ 5 ปี ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการตัดทำสัญญาเป็นเงิน 47500 บาทและมีค่าควบึมวานตามระเบียบของการรถไฟ….

นายกเจือ ยังกล่าวต่อว่า ส่วนงบประมาณใรการดำเนินการขณะนี้ทางเทศบาลได้เตรียมไว้แล้วซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้เร็วที่สุด และ ในฐานะตัวแทนชาวตำบลพะวงต้องขอขอบคุณนายเจือ ราชสีห์ ที่ช่วยในการประสานงานจนการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ดำเนินการซ่อมถนนเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวบ้านต่อไป….