16 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ.สตูล และนายก อบจ.สตูล “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างทุจริตโปร่งใส

” นายอภิศักดิ์ อารีกุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ จำนวนกว่า 600 คน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดสตูล ที่ทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญ ต่อการจัดการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสตูล

เพื่อเป็นการรณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้รับทราบข้อมูล และมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น


……อุดมลักษณ์ แสงบัว/สตูล
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
#คนไทยไม่ทิ้งกัน