วันที่ 16 ธันวาคม  2563 เวลา 08.30 น. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ตรัง โดยมีนางสุภมาส    ศรมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำอบจ.ตรัง กล่าวรายงาน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยประธาน กกต.ประจำอบจ.ตรัง ผอ.กกต.ประจำอบจ.ตรัง และ ผอ.กกต.ประจำ จ.ตรัง ได้หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรจำลองเป็นสัญลักษณ์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

และได้ยกธงและบีบแตรปล่อยขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครตรัง โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดควนวิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง และนักศึกษาจากสถาบันอาชีวะและมหาวิทยาลัยเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และลูกเสืออาสา กกต. เพื่อประชาธิปไตย จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนไม่ขายเสียง และทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง  

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการ    จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563ที่จะถึงนี้

โดยเชิญวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้มากที่สุด  และเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ รู้สึกดีใจมาที่ได้เห็นตัวแทนนักเรียน เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และลูกเสืออาสา กกต.         เพื่อประชาธิปไตยมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้ร่วมกัน  

 เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้ทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน   การแพร่ระบาดของโรคติดเฃื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid19) อย่างเคร่งครัด  ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากอนามัยเข้าคูหาไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 08.00 17.00 น.