IMG_9112

การแข่งขันเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เริ่มร้อนแรงมีการงัดการปราศัยหาเสียงแบบยุคเก่าโจมตีใส่คู่แข่งมากขึ้น ล่าสุดทนายความทีมผู้สมัครหมายเลข 3            นายไพเจน มากสุวรรณ์ เดินทางเข้าร้องต่อกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสงขลา ดำเนินคดีกับทีมผู้สมัครหมายเลข 2 พันเอกสุชาติ จันทรโชติกุล            ที่ปราศัยกล่าวร้ายป้ายสีผู้สมัครหมายเลข 3 พร้อมยืนยันจะฟ้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

IMG_9111

ทีมทนายความพร้อมทีมงานผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายไพเจน มากสุวรรณ์ เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นร้องดำเนินคดีกับทีมงานผู้สมัครหมายเลข 2 พันเอกสุชาติ จันทรโชติกุล กรณีที่มีการขึ้นเวทีปราศัย กล่าวถ้อยคำอันเป็นเท็จ กรณีกล่าวหาผู้สมัครหมายเลข 3 มีการมอบเสื้อให้ อสม.ซึ่งเสื้อดังกล่าวมีการมอบให้ก่อนจะมีประกาศเลือกตั้ง รวมทั้งกล่าวบนเวทีปราศัยใส่ร้ายป้ายสีว่าผู้สมัครหมายเลข 3 มีการมอบเงินให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้ในการหาเสียง และกล่าวหาว่าผู้สมัครหมายเลข 3 แอบอ้างใช้ชุดพระราชทานจิตอาสา เพื่อเสียงของตนเอง ทั้งสามเรื่องล้วนไม่มีความเป็นจริงกล่าวเท็จ เป็นการใส่ร้ายป้ายสีผู้สมัครหมายเลข 3 ทางด้านของทนายความพร้อมทีมงานจึงต้องเดินทางเข้ายื่นคำร้องคัดค้านการลือกตั้งและขอให้สืบสวนสอบสวนการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๒ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคัการบริหาร
ส่วนจัหวัดสงขลาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ต่อพนักงานสอบสวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อให้ดำเนินการกับผู้สมัครหมายเลข 2 และทีมงาน….