วันนี้ (15 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องทานตะวัน รร.หาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา
ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุเมธ อัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และประธานชมรมชนิดกีฬาต่างๆ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตัวแทนชมรมกีฬาต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ซึ่งที่ประชุมได้มีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การหมดวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ซึ่งสมาคมกีฬาและมีการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ของสมาคม (สฬ 8)เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฯ ได้ครบวาระ 4 ปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการสมาคมกีฬาฯ ต่อไป

จากนั้นถึงวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563-2567 เป็นสมัยที่สอง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 61 คะแนน จากผู้มีสิทธิออกเสียง 61 คน ดังนั้นจึงได้รับเลือกเพื่อทำหน้าที่บริหารสมาคมกีฬาต่อไป
นายประสงค์ เปิดเผยว่า จะเดินหน้าปั้นเยาวชนชาวสงขลาจากดินให้กลายเป็นดาวมุ่งสู่นักกีฬาทีมชาติ และพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศ เริ่มจากส่งนักกีฬา822 คนในนามของจ.สงขลาเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อร่วมแข่งกันกีฬาแห่งชาติที่จ.ศรีสะเกษ พร้อมกับเดินหน้าสงขลาโมเดลกีฬาผลักดันการแข่งขันทุกระดับทั้งกีฬาเยาวชน ผู้สูงอายุ ที่สำคัญความสำเร็จที่เห็นชัดเจนคือสงขลาเป็นเมืองต้นแบบของการที่พักให้นักกีฬาพักในโรงแรมและรีสอร์ทไม่ต้องพักในวัดเหมือนที่ผ่านมาซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยก็นำไปใช้แล้ว