นายกชาย” ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง จับมือเสริมศักดิ์ จันทร์สว่าง อดีตนายก ทม.สิงหนครและคณะทำงานร่วมกับ อสม.หัวเขาและชาวบ้านในพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร ประกาศ “ทำสงครามกับขยะ เพื่อเอกราชทางสิ่งแวดล้อม” พร้อมเสนอความเห็นเรื่อง จัดระเบียบเครื่องมือประมง และเสนอความคิดเปิดร่องน้ำกลางทะเลสาบสงขลา หัวเขาแดง-สะพานปากรอ กว้าง 120 เมตร เนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอาขยะออกจากเมือง” ณ ท่าเทียบเรือ ม.2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในวันที่ 14 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 – 16.00 น. ต่อเนื่องจากวันที่ 9 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา