ทัณฑสถานฯสงขลาตื่นรับเลือกตั้งร่วมกกต.จัดอบรมผู้ต้องขัง 426 คน 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังสู่คูหาเลือกตั้ง โดยเชิญวิทยากรจากคณะกรรมการเลือกตั้ง จ.สงขลามาบรรยายและให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขัง ที่ใกล้พ้นโทษ

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนราษฎ ร(ส.ส.) ซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือการใช้สิทธิ์สู่คูหาเลือกตั้ง เลือกผู้นำที่เป็นคนดี นอกจากนั้นยังให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ เพื่อเป็นการปรับทัศนคติและเกิดแรงจูงใจไม่กลับมาทำความผิดซ้ำอีก

นายเผด็จ หริ่งรอด ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เปิดเผยว่า ทางกรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการ ตลอดจนการจำลองการปฎิบัติเมี่อเข้าไปคูหาเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองดี ซึ่งมีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ 426 คน ได้เลือกตั้งผู้แทนราษฎร หลังพ้นโทษตามที่ตัวเองต้องการ