“สุขใจในปัตตานี”
ประกวดภาพถ่ายมือถือชิงเงินหมื่น

สมาคมชาวจังหวัดปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และกลุ่มชมรมภาพถ่ายจังหวัดปัตตานี จัด “โครงการประกวดภาพถ่าย สุขใจในปัตตานี” โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้
1. ภาพบรรยากาศวิถีชีวิตสันติสุข 2. ภาพสถานที่ทิวทัศน์ธรรมชาติ
กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน รุ่นใดก็ได้
• ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ต้องส่งภาพมาที่ อีเมล์ boodootani@gmail.com พร้อมระบุข้อความว่า “ร่วมประกวดภาพถ่าย สุขใจในปัตตานี” พร้อมชื่อภาพ
• เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 12– 25 ธันวาคม 2563 (ปิดรับผลงาน เวลา 24.00 น.)
• ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ ต่อ 1 หัวข้อ และสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลต่อหัวข้อ
• รูปจากการส่งเข้าประกวดจะถูกคัดออกมาหัวข้อละ 15 ภาพ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในกิจกรรมเตะข้ามปีและกิจกรรมถนนคนเดินของเทศบาลเมืองปัตตานี
• ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนชาวไทยทั่วไป
• ไม่จำกัดอายุเพศ
• ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ทางเพจ “สุขใจในปัตตานี” และทางไลน์กลุ่ม สมาคมชาวปัตตานี ประกวดภาพถ่าย สุขใจในปัตตานี

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ หัวข้อละ 10,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หัวข้อละ 5,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หัวข้อละ 3,000 บาท และรางวัลชมเชย หัวข้อละ 2 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท