4 ธันวาคม 2563 นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในโครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเลปัตตานี พร้อมร่วมปล่อยพันธ์ปลากะพงขาว จำนวน 20,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวปัตตานี มี นางอันน์เกตุ ลีลาไพบูลย์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ประมงจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสามาคมการประมงจังหวัดปัตตานี นักเรียน และชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วม ณ หาดรูสะมีแล ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สำหรับการจัดงานในโครงการสร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทะเลปัตตานี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยวัยอ่อนและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวปัตตานี เพื่อความยั่งยืนในการทำประมงของชาวประมงต่อไป