ายสุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยผ่านเฟสบุ้คถึงพี่น้องชาวสวนยางว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ขวัญใจเกษตรกร ได้เสนอวาระทบทวนมติ ครม.โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เพื่อให้ชาวสวนยางบัตรสีชมพู ที่แจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ภายใน 15 พ.ค.2563 สามารถเข้าร่วมโครงการได้

“ขณะนี้ ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแล้ว ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสวนยางบัตรสีชมพูด้วยครับ” นายสุนทร กล่าว พร้อมติดแอดแท็ก “#ลูกผู้ชายที่ชื่อเฉลิมชัยคำไหนคำนั้น”

ทั้งนี้ ชาวสวนยางบัตรสีชมพู หมายถึง เกษตรกรที่ปลูกต้นยางพาราในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 มีชาวสวนยางบัตรสีชมพู เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แสนคน