นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด กว่า 150 คน ร่วมแรงร่วมใจออกมาทำความสะอาด วัด และมัสยิด ภายใต้การอำนวยการของนายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผอ.รร.บ้านคลองขุด โดย นางสาวเกศราพร บำรุงชาติ หัวหน้าสายชั้น ป.6 นำนักเรียนทำความสะอาดวัดมงคลมิ่งเมือง หรือ วัดป่าช้าจีน และมัสยิดบูเก็ตบูหงา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อถวายในหลวง ร.9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม


นางสาวเกศราพร บำรุงชาติ หัวหน้าสายชั้น ป.6 กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนบ้านคลองขุด เป็นการนำนักเรียน ป.5 และ ป.6 มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เราต้องการให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ แสดงออกและน้อมมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมจากส่วนที่เป็นวิชาการได้ลงพื้นที่จริง สำหรับวันนี้ นักเรียนจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มแรกจะทำความสะอาดวัด กลุ่มที่ 2 จะทำความสะอาดมัสยิด
ก็อยากให้นักเรียนมีจิตช่วยเหลือ แม้จะเป็นจุดเล็กน้อยๆของสังคม แม้เราจะคิดแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่จากการคิดจุดเล็กๆและลงมือทำจากสิ่งเล็กๆตามช่วงวัย ก็จะเป็นอย่างหนึ่งในการปลูกฝังความคิดพื้นที่ฐานจากจุดเล็กให้พัฒนาสิ่งดีไปสู่สังคมต่อไป


ด้าน ด.ญ.นิสรีน ลางีตัน ป.5 กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีที่ได้มาทำความสะอาดวัด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้วัดสะอาด รู้สึกภูใจและสนุก


เด็กชาย ธัญวรัตน์ พิทักษ์กิจ ป.5 กล่าวว่า วันนี้ครูให้กวาดเศษกิ่งไม้ที่เกิดจากลมพัดลงมา เพื่ออุทิศบุญกุศลให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 รู้สึกดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย เป็นประชาชนของท่าน ผมจึงมาทำความสะอาด และจะทำความดี เป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู เพื่อให้พระองค์ท่านภูมิใจ

……………………………….
อุดมลักษณ์ แสงบัว//สตูล