MOE CUP ครั้งที่2
“กระทรวงศึกษา กีฬาสร้างสุข สู่ชายแดนใต้”

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 หรือ “MOE CUP2”


โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะมีพิธีเปิดระดับจังหวัดดังนี้
1. นราธิวาส 12 มกราคม 2562 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมป์
2. ปัตตานี 12 มกราคม 2562
โรงยิมส์สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี
3. ยะลา 18 มกราคม 2562
สนามกีฬาโรงพิธีสนามช้างเผือก
4. สตูล 12 มกราคม 2562 โรงเรียนละงูพิทยาคม
5. สงขลา 12 มกราคม 2562 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม


โดยมีผู้เข้าร่วมสมัครกว่า 328 ทีม เป็นจำนวน 4,578 คน และชิงเงินรางวัล 600,000 บาท พร้อมชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล เพื่อมีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขัน พัฒนาความสามารถของตนเองสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคี รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นายประเสริฐ วาเลาะ ผอ.กลุ่มจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 กล่าวว่า
“ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เป็นโครงการและนโยบายที่ดี ตามวัตถุประสงค์ เพื่อจะรณรงค์ให้เยาวชนในทุกสังกัดสถานศึกษาหันมาเล่นกีฬา เนื่องจากช่วงอายุในช่วงนี้ของเยาวชนเป็นช่วงเสี่ยง อีกทั้งก็ยังเป็นการดี และเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันจะเป็นทุนการศึกษา เพื่อต่อยอดให้เยาวชนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นสนามเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถของตัวเอง จึงต้องการที่จะเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการนี้”