***นครตรังเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าสู่เขตเทศบาลนครตรัง โดยกำชับกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การช่วยเหลือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ***
***นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เผยว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยได้คาดการณ์ลักษณะอากาศระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ลักษณะเชนนี้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมคัพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรัง โดยอาจมีผลกระทบกับพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครตรัง


****เพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำที่อาจจะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลนครตรัง ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลนครตรังและแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์อำนวยการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ โดยได้กำชับให้ทุกส่วนพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยในการเร่งระบายน้ำ กระสอบทราย เต็นท์ รถบรรทุกสูง เพื่อช่วยในการขนย้ายสิ่งของแก่ประชาชนตามที่มีการร้องขอ รวมถึงรถพยาบาลกรณีขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคที่มากับน้ำเพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
****อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยง บ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอาศัยอยู่ริมคลองต่างๆ เป็นพิเศษเพื่อการช่วยเหลือที่ทันท่วงที หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 075-218777 ,075-218438. หรือ สายด่วน 199. ตลอด 24 ชั่วโมง.