รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. (04.30 UTC)

….ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.ละงู อ.มะนัง อ.ควนกาหลง อ.ท่าแพ จ.สตูล อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อ.ยะหา อ.กรงปินัง อ.บันนังสตา จ.ยะลา อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ อ.สุคิริน อ.แว้ง จ.นราธิวาส ทั่วทุกอำเภอ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พัทลุง รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และในทะเลอันดามัน
…มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่ลดลง…….

….ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ….
อ.กาญจนดิษฐ์ อ.นาเดิม อ.พุนพิน อ.เมืองสุราษฎร์ อ.เคียนซา อ.เวียงสระ อ.พระแสง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี อ.รัษฎา อ.ห้วยยอด อ.วังวิเศษ อ.สิเกา อ.เมืองตรัง อ.นาโยง จ.ตรัง อ.ป่าพะยอม อ.ศรีบรรพต อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ทั่วทุกอำเภอ จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ รวมถึงในทะเลอ่าวไทย และในทะเลอันดามัน
…มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่ลดลง…….