การเลือกตั้งนายก อบจ.พัทลุงมันหยด “ สานันท์” อดีต ส.ส.พัทลุง และอดีตนายก อบจ.พัทลุง ขึ้นเวทีปราสัยหาเสียงให้นายภุชงค์ วรศรี ผู้สมัครนายก อบจ.พัทลุงและสมาชิก อบจ.ฯ

 

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนเย็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ที่สนามโรงเรียนบ้ายควนขนุน อ.ควนขนุน กลุ่มภูมิใจพัทลุงภายใต้การนำของนายภุชงค์ วรศรี หน.กลุ่มภูมิใจพัทลุง ผู้สมัครนายก อบจ.พัทลุง หมายเลข 1 ได้เปิดเวทีปราสัยหาเสียงการเลือกตั้งนายก อบจ.พัทลุง และสมาชิก อบจ. โดยมีนายโปรดปราน โต๊ะราหนี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรครักประเทศไทย นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี อดีต ส.ส.พัทลุง และอดีตนายก อบจ.พัทลุง รวมทั้งนายนาที รัชกิจประการ แม่ทัพภาคใต้พรรคภูมิใจไทย และอดีต ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวทีปราศรัยช่วยเหลือนายภุชงค์ฯด้วย โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 4,500 คน

*******ทางด้านนายสานันท์ฯ กล่าวในตอนหนึ่งว่า การทำให้การเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน เพื่อร่วมกันผนึกกำลังให้จังหวัดพัทลุงมีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับการเมืองในยุคปัจจุบัน ขณะนี้พรรคภูมิใจดูแลในหลายกระทรวง จึงเป็นโอกาสดีของชาวพัทลุงที่จะนำ อบจ.พัทลุงมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยว การคมนาคม และด้านต่างๆให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันของ อบจ.พัทลุงเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการ สำหรับตนนั้นได้เร่งขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงแล้วเสร็จเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่ง อบจ.จะต้องเร่งผลักดันการเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้มาดูแลด้านสุขภาพอนามัยแก่ชาวพัทลุง และเมื่อพูดถึงโรงพยาบาลแล้วตนในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพัทลุง ก็ต้องขอบคุณนางนาที ฯที่ได้มอบเงินส่วนตัวและรวบรวมเงินจากญาติมิตร พรรคพวกเพื่อนฝูง จำนวน 11 ล้านบาท มาสนับสนุนส่งเสริมการขยาย รพ.พัทลุงให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น


*******ทางด้านนางนาทีฯ ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ตนได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และพี่น้องประชาชน ร่วมกันพัฒนาจังหวัดพัทลุงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำจุดเด่นของการท่องเที่ยวระเภทเขา ป่า นา เล และของดีของจังหวัดพัทลุงที่มีหลากหลายชนิดมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ล่าสุดได้เร่งขับเคลื่อนการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จากพื้นที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา มายังพื้นที่ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ตนมั่นใจว่าการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ จ.พัทลุงในครั้งนี้ จะส่งผลให้ฟันเฟืองการท่องเที่ยวได้ผลทีสำคัญในการการขับเคลื่อนฟันเฟืองด้านต่างๆของ จ.พัทลุง ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน ตนจึงขอโอกาสให้พรรคภูมิใจไทยได้เข้ามาผนึกกำลังกับ อบจ.พัทลุง ในการพัฒนา จ.พัทลุงให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น


********ทางด้าน นายภุชงค์ วรศรี หน.กลุ่มภูมิใจพัทลุง ผู้สมัครนายก อบจ.พัทลุง หมายเลข 1 อดีตประธานสภา อบจ.พัทลุง เผยว่า ประสบการณ์จากการเมืองท้องถิ่นเวลา 17 ปี ตนมีประสบการณ์เพียงพอที่จะขับเคลื่อนท้องถิ่นไปสู่ความเจริญกว่าเดิมได้ไม่ยาก ตนมั่นใจว่านโยบายของกลุ่มภูมิใจไทยที่มุ่งพัฒนาให้จังหวัดพัทลุงน่าอยู่ น่าดู น่าเที่ยว และนโยบายของกลุ่มทั้ง 12 ประการ จะทำให้จังหวัดพัทลุงก้าวไกลยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอน ตนจึงขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาพัฒนาบ้านเมืองในครั้งนี้ด้วย ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย