หลายพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงท้องฟ้ายังมืดครึ้มฝนตกหนักเป็นช่วงๆบริเวณอำเภอติดทะเลสาบสงขลา ส่วนบริเวณอำเภอริมเทือกบรรทัดมีสภาพฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลหลากลงพื้นที่ราบลุ่ม ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำเพิ่มสูงขณะที่หมู่บ้านริมทะเลสาบมีน้ำท่วมขัง


ผู้ประกาศ หลายพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงท้องฟ้ายังมืดครึ้มฝนตกหนักเป็นช่วงๆบริเวณอำเภอติดทะเลสาบสงขลา ส่วนบริเวณอำเภอริมเทือกบรรทัดมีสภาพฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลหลากลงพื้นที่ราบลุ่ม ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เทป ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีผลกระทบช่วงวันที่ 25-28 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2563 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง พื้นที่เสี่ยงฝนหนักถึงหนักมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดพัทลุง


ขณะที่วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2563 หลายพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงท้องฟ้ายังมืดครึ้มตั้งแต่เช้า และยังมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆในอำเภอที่ริมทะเลสาบลงขลา อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอบางเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และอำเภอปากพะยูน ส่วนบริเวณพื้นที่ของอำเภอริมภูเขาบรรทัด อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอศรีบรรพต มีสภาพฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำไหลหลากลงพื้นที่ราบลุ่ม ระดับน้ำในลำคลองหลายสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางจังหวัดพัทลุงจึงได้ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ลุ่มหรือใกล้ทางน้ำให้ระมัดระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันจากลำคลองเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ขณะเดียวกันทางจังหวัดได้ประสานเจ้าหน้าที่ชลประทานที่รับผิดชอบเปิดปิดประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำฝายท่าแนะ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีบรรพตเป็นตัวฝายเก็บน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาบรรทัด ก่อนระบายลงสู่พื้นที่ของอำเภอควนขนุนซึ่งเป็นราบลุ่มนั้น ก่อนเปิดประตูระบายน้ำให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อรับมือสภาพน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
และฝนที่ตกลงต่อเนื่องเป็นวันนี้ 2 ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มอำเภอเมืองพัทลุงหลายหมู่บ้านหลายตำบล มีสภาพน้ำท่วมขังเข้าทางออกหมู่บ้านเช่น บ้านดอนแบก หมู่ที่ 1 ตำบลปรางหมู่ นอกจากนั้นน้ำท่วมขังพื้นที่สวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ำมัน พื้นที่ตำบลลำปำ และอีกหลายหมู่บ้านริมทะเลสาบที่น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร


ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง