ตรังส่งชุดสืบสวนหาข่าวลงพื้นที่การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หลังประชาชนตั้งข้อสังเกตผู้สมัครบางคนไม่หาเสียงต่อสาธารณะชน พร้อมตั้งรางวัลคนชี้เบาะแส หรือมีหลักฐานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง จนนำไปสู่ศาลสั่งว่าเป็นกระทำผิดจริง จะมีรางวัลนำจับให้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ตั้งเป้าคนมาใช้สิทธิ์ประมาณ 70% ขณะเดียวกันเกิดเสียงวิพากษณ์วิจารณ์กกต.อบจ.ตรัง ยังไม่เริ่มประชาสัมพันธ์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบจ.ตรัง เป็นไปอย่างเข้มข้น ในที่นี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ. 3 คน มีผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาอบจ.จำนวน 66 คน จาก 30 เขตเลือกตั้ง ที่ผ่านมาพบมีการทำลายป้ายหาเสียง และทุบรถหาเสียงของคู่แข่งเกิดขึ้น ขณะที่การหาเสียงเลือกตั้ง บางคนมีการหาเสียงต่อสาธารณะชน บางคนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่บางคนเน้นการหาเสียงผ่านหัวคะแนนเสียง ผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ในขณะที่ประชาชนหวั่นว่าจะเกิดการทุจริตการเลือกตั้ง มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันเกิดขึ้น

ล่าสุด นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานกกต. ยังไม่ได้รับกระแสการทุจริตเลือกตั้งของผู้สมัครรายใด ผู้สมัครยังหาเสียงเลือกตั้งได้ถูกต้องตามระเบียบ โดยกกต.มีเครือข่ายและแหล่งข่าวของสำนักงานที่กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด หากมีข่าวสารการกระทำผิดทาง กกต.จะรู้ก่อนว่ามีการกระทำผิดตรงจุดไหนบริเวณใด โดยมีทั้งผู้ตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้งมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตลอด มีชุดสืบสวนสอบสวนของกกต.ครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งการสอบสวนต้องมีพยานหลักฐานประกอบเพื่อพิจารณา พยานหลักฐานจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าชุดสืบสวนประสบความสำเร็จในการหาข่าวและการเลือกตั้งจะสุจริตจริงหรือไม่ ต้องอาศัยประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นในการเป็นหูเป็นตา พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน หากใครชี้เบาะแสการทุจริต หรือมีหลักฐาน เช่น คลิปต่างๆ จนสามารถนำไปสู่กกต.และศาล จนสามารถเอาผิดผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ กกต.จะมีรางวัลให้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และ 7 วันก่อนการเลือกตั้ง ทาง กกต.จะมีชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งทำหน้าที่รับแจ้งเหตุว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ไหน ชุดเคลื่อนที่เร็วจะลงพื้นที่โดยทันทีตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามกกตมีสายด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชาชนสามารถ โทรสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ตลอดเวลาทำการ และมี Application สมาร์ทโวท หรือฉลาดเลือก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้งทุกประเภท และ Application ตาสับปะรด สำหรับแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งและชุดเคลื่อนที่เร็ว หากได้รับการแจ้งเบาะแส ก็พร้อมจะออกไปยังจุดเกิดเหตุได้ทันที แต่ยอมรับว่าพื้นที่กว้างใหญ่แม้จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานตรวจสอบหาข่าวการทุจริตก็ยอมรับอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันจับตาการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม หากพบการกระทำผิดขอให้ถ่ายคลิปหลักฐาน และแจ้งเบาะแสมาที่กกต.จะเร่งดำเนินการ

ส่วนการการประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางใดๆ ทั้งวิทยุ ป้ายหาเสียง หรือรถแห่ประชาสัมพันธ์ มีแต่เพียงการติดป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งหน้าที่ทำการ อบจ.ตรัง ในเรื่องนี้ นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า ต้องประสานไปยังอบจ.ในการร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม เชื่อว่ากำลังดำเนินการไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เบื้องต้นทราบว่าอบจ.มีหลายภารกิจที่จะกระจายอำนาจไปยังอำเภอ ซึ่งเรามองว่าอำเภอจะใกล้ชิดกับประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่าอบจ.ซึ่งเป็นศูนย์กลาง นี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางของความร่วมมือกับอำเภอหรือท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ คิดว่าคงจะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัดแน่นอน ตอนนี้กกต.ตั้งเป้าประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 70% เนื่องจากประชาชนห่างหายจากการเลือกตั้งท้องถิ่นไปนาน จึงมีการตื่นตัว รวมทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครค่อนข้างเยอะ จึงเชื่อว่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตามเป้า