การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดทดลองใช้ระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งรูปแบบใหม่ D-Ticket ผ่านช่องทางออนไลน์

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดทดลองให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร และสำรองที่นั่งรูปแบบใหม่ ระบบ D-Ticket ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว รองรับผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล เริ่มทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้า ระบบ D-Ticket มาพัฒนาในงานบริการให้มีความสะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้น ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถติดต่อซื้อตั๋วและสำรองที่นั่งรูปแบบใหม่ได้ด้วยระบบ D-Ticket (ล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน) ผ่านเว็บไซต์ www.railway.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งาน
สำหรับระบบ D-Ticket ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบที่นั่งบนขบวนรถผ่านเว็บไซต์ www.railway.co.th พิมพ์ตั๋วหรือบันทึกตั๋วไว้ในโทรศัพท์ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการเดินทางด้วยการสแกน QR Code บนขบวนรถ ที่สำคัญ ยังสามารถชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย