หากท่านผู้ใดประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำที่กำลังเอ่อล้นคลองปริกและคลองอู่ตะเภา เข้าท่วมชุมชนในขณะนี้ และหากท่านต้องการความช่วยเหลือใด ๆ กรุณาแจ้งมายังกระผม (ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0819598802 ) หรือ แจ้งไปรองนายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ และงานป้องกันฯ ( 074298015 ) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ เพื่อที่จะได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือกันต่อไปครับ ..
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี
ลงชื่อ นายสุริยา ยีขุน
นายกเทศมนตรีตำบลปริก
0819598802