สมาคมชาวปัตตานีและเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมจัดการประกวดวาดภาพโครงการ”รวมไทย-สร้างชาติ เสริมสร้างเกียรติภูมิคนตานี” จัดแสดง ณ ทีเคพาร์ค ปัตตานี

จากการคัดกรองฝีมือนักวาดภาพโครงการ”รวมไทย-สร้างชาติ เสริมสร้างเกียรติภูมิคนตานี” จากจำนวน 143 ภาพ ระดับประถมศึกษาจำนวน 39 คน ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 92 คน ระดับอาชีวะ/อุดมศึกษาจำนวน 12 คน ได้ผลการตัดสินดังนี้
ระดับประถมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิง นัจญวา สาแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รางวัลดีเด่น เด็กหญิง นิฮัซวานี บาเหม โรงเรียนบ้านสะบารัง รางวัลสร้างสรรค์ เด็กหญิงนาบีละห์ ดากะ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา รางวัลชมเชย 1.เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮา สาและ โรงเรียนบ้านบูดี 2.เด็กชายอนุพงศ์ อยู่มุด โรงเรียนจ้องฮั้ว 3.เด็กชายอามีรู เปาะซา โรงเรียนบ้านสะบารัง ระดับมัธยมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยม นายภูมิพัฒน์ หัดมัด โรงเรียนเรียนเบญจมราชูทิศ รางวัลดีเด่น นายฮารีส ดราโอะ โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร รางวัลสร้างสรรค์ นายอิสมัน สะอิด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รางวัลชมเชย 1.นายรุสลัน เจ๊ะแม โรงเรียนดารุสลาม 2.นางสาวทัศนวรรณ พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 3.นายบารมี พราหม์ศรีชาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ร่วมชมนิทรรศการภาพวาดที่ได้รับรางวัลตั้งแต่เวลา 15.00 น. ในวันที่ 22 พ,ย. 2563 ณ ทีเคพาร์ค ปัตตานี และจัดแสดงถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563

รางวัลยอดเยี่ยม นายภูมิพัฒน์ หัดมัด โรงเรียนเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงนัจญวา สาแล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี