ลลิต-ภูมิ ดาวเดือน ม.วลัยลักษณ์ 2563

 

“ น้องลลิต นางสาวลลิตวดี เสนลิ้น สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ “ น้องภูมิ “ นายณัฐกรณ์ นาคนอง สำนักวิชาการจัดการ คว้าตำแหน่งดาวประดับเดือนประดู่ ปี 2563

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดดาวประดับเดือนประดู่ ประจำปีการศึกษา 2563 ( WU Star Awards 2020) ณ อาคารไทยบุรี ซึ่งในการประกวดครั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์อธิการบดีเป็นประธานในพิธี ตลอดจน​ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้ปกครองที่มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจกับผู้ประกวด โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน นอกจากการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดแล้ว ยังมีกิจกรรมบนเวที ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ WU Cover Dance WU Cheerleader และวงดนตรีสากล WMC
โดยผลการประกวด​ ปรากฎว่า​ น้องลลิต นางสาวลลิตวดี เสนลิ้น สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ น้องภูมิ นายณัฐกรณ์ นาคนอง สำนักวิชาการจัดการ สามารถคว้าตำแหน่งดาวประดับเดือนประดู่ ปี 2563​ ไปครองได้สำเร็จ

น้องลลิต ดาวประดับในปีนี้ เผยว่า รู้สึกตื่นเต้นมากๆ เพราะไม่คิดว่าจะได้เข้ามารอบลึกขนาดนี้ ก็ต้องใช้ความพยายามกว่าจะประสบความสำเร็จ รา​งวัลที่ได้ตนขอมอบให้แก่เพื่อนๆ และพี่ๆทุกคน ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้รับจากการประกวดในครั้งนี้นั่นคือ มิตรภาพที่ดีของเพื่อนๆ ในแต่ละสำนักวิชา และยังได้รับการพัฒนาบุคลิกจากวิทยากร และเข้าร่วมกิจกรรมมากมายอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนด้วย

ด้านน้องภูมิ เดือนประดู่ กล่าวว่า รู้สึกประหลาดใจมากๆ เพราะว่าไม่เคยประกวดรายการใดมาก่อน นี่คือเวทีแรกของตน​ พยายามพัฒนาตัวเอง ให้สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ดีที่สุด นอกจากนี้ สิ่งที่ได้รับประสบการณ์จากการประกวดครั้งนี้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องบุคลิก การยืน การเดิน การไหว้ และการใช้สติในการตอบคำถาม

ทั้งนี้ ดาวประดับเดือนประดู่ ได้กล่าวพร้อมกันว่า จะทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ชื่อเสียงในกับมหาวิทยาลัย และทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมต่อไป

การประกวดดาวประดับ เดือนประดู่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคนหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ เป็นต้นแบบของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน และที่สำคัญจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าวโดยนางสาว​ ศุภนิดา เกติยะ นักศึกษาช่วยงาน​ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยนายธนภัทร เทพจันทร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปี 3