คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กสทช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์ที่จังหวัดตรัง

วันนี้ ( 18 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 08.00น. ที่ห้องประชุม โรงแรมเรือรัษฏาจังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และ ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2563 พื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดตรัง โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เครือข่ายภาคคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 200 คน


ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา (กตป.) กล่าวว่า กตป.เป็นองค์กรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติด้านกิจการโทรทัศน์ รวมทั้ง ด้านกิจการวิทยุ ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานของปี 2563 นำเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐสภาต่อไป

 

## ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง