กระทรวงพาณิชย์ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รายใหญ่ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ 70 ภายใต้ชื่อ “ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าแม็คโคร จัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ครั้งที่ 7 ตามนโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ครั้งที่7 “เพื่อการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งโครงดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างค้าปลีกค้าส่งสมันใหม่ รวมถึงห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ ลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นภายในครัวเรือน และจำเป็นต่อการครองชีพสูงสุดถึงร้อยละ 70 ภายใต้ชื่อ “ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ครั้งที่ 7 ระหว่าง 1 – 30 พฤศจิกายน 2563
สำหรับจังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาพัทลุง จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้ามากมายจำนวน 6 หมวดสินค้าเช่น ประเภทอาหารและเครื่อง ข้าวสารบรรจุถุง น้ำมันปาล์ม- ถั่วเหลือง น้ำตาลทราย อาหารปรุงสำเร็จรูปแบบแช่แข็ง อาหารทะเล และของใช้ในชีวิตประจำวัน กว่า 13,790 รายการ คาดว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนในจังหวัดพัทลุงคิดเป็นมูลค่ากว่า 500 บาทและเป็นกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและการหมุนเวียนเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุง
ขณะที่ประชาชนผู้มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ร่วมโครงการกิจกรรม“ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ต่างกล่าวว่า กิจกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชนในขณะนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนสามารถเลือกสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าปกติหลายรายการ และบางรายการลดถึงร้อยละ 70 ถือเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนผู้รายได้น้อยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และต้องการให้โครงการดังกล่าวหรือกิจกรรมดังกล่าว “ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” มีขึ้นเป็นประจำในรอบ 2 เดือนครั้ง สำหรับครั้งนี้น่าจะมีการยืดรยะเวลาออกไปจนถึงสิ้นปี 2563

ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง