วันนี้ (18 พฤศิจายน 2563) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ซึ่งโครงการนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆ เดือน โดยหน่วยงานราชการ ร่วมกับ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ออกบริการให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วพื้นที่จังหวัดสงขลา และในครั้งนี้ได้ออกบริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา

โดยเป้าหมายของการลงพื้นที่นั้น เพื่อที่จะได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งหวังเอง ก็มีปัญหาหลักๆในเรื่องของ คลองเจ้าไหมที่ตื้นเขิน ทำให้เวลามีฝนตกหนักน้ำจะระบายไม่ทัน ช่องทางการระบายน้ำไปคล้องตัว จึงได้มีการให้ส่วนราชการลงมาสำรวจข้อมูลเบื้องต้น และจะดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

นอกจากนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าฯสงขลา ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ และมอบทุนการศึกษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่เด็กนักเรียน ในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมบูธต่างที่มาให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน และร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดอ่างทอง