พัทลุงย้ำหากพบมีการซื้อเสียงดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
ผู้ประกาศ กกต.พัทลุง นำผู้สมัครตำแหน่งนายก อบจ. และผู้สมัครตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ซื้อเสียง หากพบมีการเก็บบัตรประชาชนซื้อเสียงจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
เทป ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมวังโนราห์ อ.เมืองพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รอง ผวจ.พัทลุง และ ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผอ.กกต.พัทลุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สจ.พัทลุง และนายก อบจ.พัทลุง ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และไมใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน
ขณะที่ทาง กกต.พัทลุง ได้จัดให้มีการลงนามการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ร่วมกันจัดปฏิญาณตนในการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ให้การเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม เพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ โดยมีผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งนายก อบจ.พัทลุง ประกอบด้วย โดยมีนายภุชงค์ วรศรี ผู้สมัครหมายเลข 1 และนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในขณะที่นายกู้ชาติ ชายเกตุ ผู้สมัครนายก อบจ.พัทลุงหมายเลข 3 ติดภาระการลงพื้นที่หาเสียงการเลือก จึงไม่สารถเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ในขณะที่ผู้รับสมัคร สจ.พัทลุงทั้ง 30 เขต จำนวน 78 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆคน
ร้อยตำรวจเอกพงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติหลังการเลือกตั้งมักจะเกิดคือความแตกแยกดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุงได้เชิญผู้สมัครตำแหน่งนายก อบจ. และผู้สมัครตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พร้อมให้ผู้สมัครประกาศเจตนารมณ์ไม่ซื้อเสียง นอกจากผู้สมัครพร้อมผู้สนับสนุนจะได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง ตามหลักประชาธิไตยที่ถูกต้องว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างได้แต่ไม่แตกแยกหลังการเลือกตั้ง
ร้อยตำรวจเอกพงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ยังกล่าวอีกว่าหลังมีกระแสข่าวการขอรายชื่อหรือถ่ายสำเนาบัตรประชาชนในหลายเขตเลือกตั้งของจังหวัดพัทลุงในขณะนี้ ทาง กกต.จังหวัดพัทลุง ไม่ได้นิ่งนอนใจมีแหล่งข่าว สายข่าว หรือผู้ชี้เบาะแสในพื้นที่หากพบว่ามีการบัตรประชาชนเพื่อซื้อสิทธิ์ขายเสียง ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยการสืบสวนไต่สวนเพื่อการเลือกที่ทุจริตเที่ยงธรรมกับทุกฝ่าย

 

ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง